Weerbaarheid

Personen van alle leeftijden, beroepen en sociale milieus kunnen op een bepaald moment niet lekker in hun vel zitten omdat ze in een vicieuze cirkel terecht gekomen zijn als gevolg van bijvoorbeeld pestgedrag of (non)verbale agressie in een privé, school of werkomgeving.

Als gevolg hiervan is de kans aanwezig dat het level van zelfvertrouwen op een dieptepunt is geraakt en worden ze niet meer uitgedaagd om mentaal en/of fysiek nog een goede prestatie te leveren.

Met behulp van een mix uit mijn trainingen waaronder de mentale en fysieke oefeningen uit het Taekwon-Do gaan we deze vicieuze cirkel waarin je terecht bent gekomen te lijf. Zo besteden we o.a. aandacht aan wat conflicten zijn en hoe ze ontstaan, wat zelfvertrouwen is en hoe we die kunnen vergroten, waarom we wel of niet een slachtoffer kunnen worden, de kracht van onze gedachten, de rol van emoties en hoe we die kunnen controleren en hoe we met angst kunnen omgaan en we patronen kunnen doorbreken!

De training heeft een preventieve werking want wie zich niet alleen weerbaarder en sterker voelt maar dat ook is heeft in relatie met een goede uitstraling minder kans om slachtoffer te worden van bijvoorbeeld intimidatie of geweld.

Wil je meer informatie of een oriënterend gesprek? Neem dan contact op met Master Hennie Thijssen.