Training

De clubtrainingen kunnen worden gevolgd door jong en oud en zijn uitgewerkt volgens een uitgekiend didactisch principe. Het doel van de lessen is het bijbrengen van beheersing van lichaam en geest, rust, zelfontplooiing en het vergroten van de eigenwaarde. De lessen beginnen en eindigen altijd met een groet (een korte buiging naar voren als uiting van respect voor elkaar).

buigen

Om blessures te voorkomen begint de training na het groeten altijd met een goede warming-up waaronder een aantal rekoefeningen. Op deze wijze worden je spieren wat gerekt en op temperatuur gebracht.

warming-up2Omdat ook de conditie op een bepaald peil moet blijven (of gebracht moet worden) doen we iedere les ook een aantal conditieoefeningen.

conditie1Daarna beginnen we zonder partner met het uitvoeren van een serie basistechnieken met de hand en/of voet (of een combinatie van beide). Het doel hiervan is om in combinatie met een bepaalde snelheid je technieken te perfectioneren.

download-2Daarna gaan we de basistechnieken toepassen in een Tul, een voorgeschreven patroon van hand en voettechnieken die je tegen een of meerdere denkbeeldige tegenstanders gaat uitvoeren. Het lopen van een Tul geeft je een voldaan gevoel, ze houden je fit en gezond en kunnen tot op hoge leeftijd gelopen worden! Tuls bevorderen in hoge mate de vrije en soepele doorstroming van de vitale levensenergie “ch’i “of “ki” naar al onze lichaamsdelen.

tull1

Encyclopedie 1983, Gen. Choi Hong Hi

Ook wordt er aandacht besteed aan de zgn. partneroefeningen. Ook dit zijn vooraf vastgelegde aanvals- en verdedigingstechnieken, alleen nu worden ze uitgevoerd met een partner. Doel: het aanleren van zelfbeheersing, timing, etc.! In het leerplan zijn zo, afhankelijk van de graduatie, een aantal van deze series vastgelegd.

Tijdens het sparren kunnen de basistechnieken die je hebt geleerd op een wat vrijere manier worden uitgeprobeerd met een partner. Het geeft je zelfvertrouwen! Dat wil niet zeggen dat je er maar op los kunt slaan. Ook het sparren is in ons systeem gebonden aan strenge voorschriften die in verband staan met het ontwikkelen van een aantal positieve karaktervormende elementen. Afhankelijk van het conditieniveau en de technische vaardigheden (beginner, gevorderd, vergevorderd) trainen de deelnemers dit onderdeel.

sparring1

Wanneer je een tijdje met het Taekwon-do bezig bent dan zal de structuur van een aantal lichaamsdelen en de snelheid waarmee je spieren kunt samentrekken zodanig zijn ontwikkeld dat je toe bent aan het uitvoeren van een breektest . De bedoeling van een breektest is om te laten zien dat je de technieken die je hebt geleerd op een effectieve manier kunt toepassen. Afhankelijk van de graduatie, de leeftijd en de fysieke en mentale gesteldheid van je lichaam wordt er gebruik gemaakt van lichtere of hardere boards en worden er eenvoudige of wat moeilijkere technieken uitgevoerd.

  breektest1 breektest2
Het uitvoeren van breektest-oefeningen

Tegen het eind van de les doen we altijd een cool-downprogramma met wat rustige rekoefeningen en enkeleademhalings- en ontspanningsoefeningen om het lichaam weer tot rust te brengen. Ook worden er, uiteraard onder deskundige leiding, regelmatig technieken uitgevoerd om het geleerde te toetsen aan de werkelijkheid (simulatietechnieken) en wordt er voor leden regelmatig een buitentraining en een workshop georganiseerd.

warming-up3