ITF Taekwon-Do

ITF Taekwon-do “The Art of Self Defence”

Waarschijnlijk heeft de Boeddhistische monnik Won Quan de vijf principes bedacht die vandaag de dag niet alleen de basis vormen van de zelfverdedigingskunst Taekwon-Do maar ook van belang zijn in het dagelijkse leven: beleefdheid, integriteit, zelfbeheersing, volhardendheid en een onoverwinnelijke geest. De Taekwon-Do lessen kunnen zowel in clubverband (TTA Houten) als privé op maat (TTA Doorn) worden aangeboden.

Het authentieke ITF Taekwon-Do is een elegante en dynamische zelfverdedigingskunst welke op basis van een jarenlange studie door de Koreaanse Generaal Choi Hong Hi is ontwikkeld uit het Japanse Karate, Jiu Jitsu, Aikido, het Chinese Kung-fu, Koon Tao en Tai Chi en een aantal Koreaanse Koreaanse traditionele zelfverdedigingskunsten zoals het Tae Kyon en Hwarang Do. Hij heeft de meest effectieve mentale en fysieke technieken samengesmolten en samen met de hiervoor aangegeven principes of doelstellingen verwerkt tot een van de meest complete methode van ongewapend verdedigen tegen één of meerdere aanvallers (Encyclopedia of Taekwon-Do, Choi Hong Hi, deel 1 t/m 15). In 1955 is door hem het Taekwon-Do officieel geïntroduceerd. Het ITF Taekwon-Do bevat o.a. de onderdelen sparring, tulls, zelfverdediging, breektesten, speciale technieken en mentale ontwikkeling.

In Korea wordt het op veel scholen en Universiteiten, uiteraard onder leiding van een erkend ITF instructeur beoefend. Door de jaren heen heeft de kunst een continue ontwikkeling doorgemaakt. In de 70er jaren is er ook een ander Taekwon-Do systeem ontstaan die op de Olympische spelen puur als wedstrijdsport te zien is, het WTF Taekwon-Do. Terwijl het ITF Taekwon-Do als kunstvorm (Martial Art) beoefend wordt, de persoonlijke ontwikkeling centraal staat en het sparren een onderdeel ervan is legt de WTF variant hier als full contact systeem hoofdzakelijk de nadruk op het Taekwon-Do als wedstrijdsport.

Dat wil niet zeggen dat er bij het semi-contact ITF systeem niet aan het sparren gedacht wordt. Het is wel degelijk een prachtig en wat uitgebreider onderdeel van onze kunst en personen die daarin interesse hebben kunnen aan hun trekken komen. In onze academie tijdens de lessen en clubwedstrijden, tijdens de Nationale wedstrijdtrainingen van onze overkoepelende organisatie ITF Royal Dutch en gedurende nationale en internationaal wedstrijden. Binnen onze organisatie zijn er meerdere (meervoudig) Europees en Wereldkampioenen actief!

Het onderdeel sparren is een onderdeel van de training maar men wordt echter niet verplicht om aan wedstrijden op toernooien deel te nemen. Daarom is het volgen van de lessen ook geschikt voor mensen die wat meer mentale oefeningen willen doen en hun conditie op peil willen houden!

Na het overlijden van Gen. Choi Hong Hi in 2002 zijn er verschillende ITF organisaties ontstaan met eigen regels en exameneisen. De Thijssen Taekwon-do Academie en de overkoepelende organisatie in Nederland ITF Royal Dutch zijn aangesloten bij de ITF van Grandmaster Choi Jung Hwa, de zoon van Gen. Choi Hong Hi. Master Hennie Thijssen is door hem gediplomeerd en volgt met regelmaat een seminar bij hem en veel andere (groot)meesters. Het ITF Taekwon-Do is uitermate geschikt als zelfontwikkelingsprogramma om volmaakter in het leven te staan of om een betere balans te vinden tussen privé, werk en/of studie. Onder: Gen. Choi Hong Hi penseeltechnieken zien in relatie met de schriftkarakters.

choi-hong-hi-kaligrafie

De ITF stijl, de zgn. ‘Chang-Hun’-stijl’, werd door de Internationale Taekwon-do Federatie (ITF) in 1966 in Nederland geïntroduceerd. In de wereld zijn er meerdere Internationale Taekwon-do Federaties (ITF) die het traditionele Taekwon-do als kunstvorm beoefenen en waarin het semi-contact Taekwon-Do centraal staat. Het vormen van het karakter en het werken aan normen en waarden wordt in deze stijl van Taekwon-do als kunstvorm als hoofddoel gezien. De Thijssen Taekwon-do Academie beoefend deze laatste stijl en is aangesloten bij de ITF die onder leiding staat van Master Choi Jung Hwa, de zoon van wijlen Generaal Choi Hong Hi (1918 – 2002), de grondlegger van het Taekwon-Do.