Stijlen Taekwon-Do

Stijlen Taekwon-Do en organisaties

Binnen de Thijssen Taekwondo Academie wordt het traditionele en authentieke ITF Taekwon-Do onderwezen zoals deze door de grondlegger General Choi Hong Hi is ontwikkeld van 1946 tot 1954 op basis van een onderzoek (Encyclopedia of Taekwon-Do, deel 1 t/m 15).

TTA is ook aangesloten bij de Internationale Taekwon-Do Federatie en de zoon van de grondlegger, Grootmeester Choi Jung Hwa is de president van deze organisatie. Master Hennie Thijssen volgt met regelmaat een training of seminar bij de grootmeester, is gediplomeerd en gecertificeerd door hem en de kennis van zijn vader die helaas in 2002 is overleden wordt dan ook rechtstreeks overgebracht op de aangesloten leraren die met regelmaat trainingen en seminars volgen en deze kennis komt de aangesloten leden van onze academie weer ten goede!

Daarnaast zijn er meerdere ITF wereldorganisaties en ook WTF (World Taekwon-Do Federation) organisaties die het Taekwon-do hoofdzakelijk als full-contactsport beoefenen en in navolging van het traditionele Taekwon-do in het begin van de 70er jaren is begonnen. De Taekwondo Bond Nederland (TBN) is bijvoorbeeld bij de laatste aangesloten.

Binnen de Thijssen Taekwondo Academie wordt zoals hiervoor aangegeven het traditionele en authentieke ITF Taekwon-Do van de grondlegger General Choi Hong Hi onderwezen en samengevat zijn de doelstellingen van het traditionele ITF Taekwon-Do stijl:

  • het ontwikkelen van doorzettingsvermogen
  • betrouwbaarheid
  • hoffelijkheid (wederzijds respect) en zelfvertrouwen

dojang-8

Deze aspecten zijn essentieel voor een leefbare samenleving en vormen daarom al 48 jaar de basis van de eigen ontwikkeling van Master Hennie en van alle trainingen, seminars en workshops die hij geeft. In zijn staat het ontwikkelen van karakter, inzicht, wederzijds respect en eigen verantwoordelijkheid betreffende het beoefenen van de diverse mentale en fysieke technieken centraal. Daarom legt Thijssen in alle trainingen de nadruk op het feit dat het Taekwon-do niet alleen een vorm van recreatie- of topsport kan zijn maar, op basis van o.a. ervaring, passie, inzet, doorzettingsvermogen en een goed didactisch onderbouwt leerplan met examenprogramma bovenal ook een kunstvorm is tot zelfontwikkeling.

Omdat er verschillende stijlen van Taekwon-Do (ook verbasterde ITF stijlen) worden beoefend is het voor de leek vaak onduidelijk welke visie, doelstellingen en eisen er gelden voor een bepaalde wereldorganisatie, bond of club of voor een bepaald niveau van een leraar. Zo komt het voor dat een beoefenaar bij de ene Taekwon-Do organisatie in het bezit is van een 4e Dan terwijl dat bij een andere organisatie als 2e of 3e Dan of zelfs 1e Dan wordt ingeschaald.