Preventie Stress & Burn-out

Werkstress en burn-out

In onze maatschappij worden steeds meer mensen in privé- en werksituaties blootgesteld aan externe factoren zoals extreme verwachtingspatronen, eisen, regels, taken en/of reorganisaties. Hierdoor neemt de kans toe dat door het niet herkennen van waarschuwingssignalen en geen of onvoldoende draagvlak een aantal ervan uiteindelijk gebukt gaan onder negatieve stress of zelfs in een burn-out situatie terecht komen. Regelmatig komt het ook voor dat door onvoldoende begrip, steun of maatregelen ze aan hun lot worden overgelaten, ontweken worden of zelfs als hinderlijk gezien worden waardoor de situatie nog erger wordt.

Studiestress

Ook jonge mensen kunnen in het moderne onderwijs steeds meer te maken krijgen met aspecten die studiestress kunnen veroorzaken. De (tijds)druk en de verwachtingspatronen van ouders, schoolvrienden en leraren spelen hierin een belangrijke rol omdat we ze continue tevreden willen of moeten stellen met goede studieresultaten. Door al deze prestaties komt er ook op deze mensen al een stevige druk te staan. Daarnaast is het een feit dat voor ca 90 % aandacht besteedt wordt aan het ‘wat’ je moet leren (vakinhoud) en dat nauwelijks het ‘hoe’ aan bod komt, dus op welke wijze je de leerstof met specifieke mentale technieken, strategieën en oefeningen het beste eigen kunt maken.

PTSS

Daarnaast kan er sprake zijn van het posttraumatische stressstoornis PTSS wanneer iemand iets heel ergs heeft meegemaakt, bijvoorbeeld bij militaire operaties, pestgedrag, seksueel geweld of agressie. De gebeurtenis komt op een indringende manier dan steeds in je gedachten of dromen terug. Je kunt je voorstellen dat dit veel invloed kan hebben op je werk- of studieresultaten en je gedrag! Personen die aan PTSS leiden doen er veel aan om die gedachten te vermijden. Vaak zien we dat mensen met PTSS ook minder of zelfs niet meer naar hun werk of school gaan, contacten uit de weg gaan of een omgeving vermijden die met het nare voorval te maken kan hebben. En het komt voor dat ze de nare ervaringen of het verdriet dat ze hebben proberen te verlichten met bijvoorbeeld alcohol, gokken of drugs waardoor ze in een vicieuze cirkel terecht komt en hun mentale en fysieke weerbaarheid en conditie steeds minder wordt!

Taekwon-Do als middel tot preventie

Bepaalde externe ingrijpende gebeurtenissen in je leven of omstandigheden van chronische aard die stress kunnen veroorzaken kun je niet altijd (meer) veranderen maar door te ontdekken welke training, technieken en methoden in jouw situatie het meest geschikt zijn kun je wel op een andere manier ermee proberen om te gaan. Op welke wijze kan naast wetenschappelijke inzichten en reguliere hulpverlening de technieken, kennis en kunde uit het Taekwon-Do een aanvullende bijdrage leveren tot preventie van stress of een burn-out?

In de afgelopen decennia heb ik in de sportwereld als Taekwon-Do leraar/coach op club, landelijk en wereldniveau en vanuit mijn opleiding en professie als leraar, onderwijskundige, docent psychologie en coach trainingen gegeven aan mensen van alle leeftijden met uiteenlopende karakters, opleidingen, beroepen en levensstijl en ook aan die welke te maken hebben (gehad) met stress of een burn-out. En steeds ervaar ik weer opnieuw dat een combinatie van fysieke training op maat, een goede ademhaling, mentale en meditatieve technieken uit het Taekwon-Do, een goede uitstraling en goede sociale- en communicatieve vaardigheden belangrijke componenten zijn om negatieve stress tegen te gaan en/of een burn-out te voorkomen.

Daardoor veranderen ze in positieve zin niet alleen hun gedachten, gevoelens en zelfbeeld maar als gevolg hiervan krijgen ze ook meer zelfvertrouwen, conditie, veerkracht, uitstraling en sociale- en communicatieve vaardigheden! Het resultaat is dat ze de vicieuze cirkel doorbreken en dat ze weer nieuwe lichtpuntjes zien in hun leven en op een effectievere manier sociale contacten aangaan en er weer bij horen!

Martial Arts en wetenschap

Een aantal technieken en mentale meditatieve oefeningen uit de Martial Arts of traditionele Oosterse krijgskunsten worden in de laatste decennia steeds meer op basis van wetenschappelijke inzichten in de gezondheidszorg toegepast, o.a. onder de naam Mindfulness. Reflectie en je bewust worden van je levensstijl zal in de komende jaren een steeds belangrijkere plaats gaan innemen of een speciale plaats gaan innemen in de gezondheidszorg om een goede fysieke en mentale gezondheid te bevorderen.

Ook neurologisch baanbrekend onderzoek van Prof. Dr. Jan Lodder en het promotieonderzoek van Gaby Pons Van Dijk van de Universiteit van Maastricht bijvoorbeeld laat zien dat Senioren Taekwon-Do of Sekwondo op oudere leeftijd een van de beste kunsten is om de fitheid, balans, flexibiliteit en coördinatie integraal te trainen en te verbeteren!

Meer informatie

Wil je meer informatie over een vrijblijvend en kosteloos informatief gesprek over het volgen van een mentaal-fysieke training op maat om je veerkracht te behouden of terug te krijgen waardoor je leven wat meer in balans komt en wat leuker wordt? Neem contact op met Hennie Thijssen, Telefoon: 0655776039 of henniethijssen@gmail.com