ITF Taekwon-Do

ITF Taekwon-do “Een kunst voor zelfverdediging, levenshouding en mentaal-fysieke gezondheid”

De lessen Taekwon-Do en “Taekwon-Do Senioren 45+” worden privé 1 op 1 op maat of in een klein groepsverband in de privé Dojang in Doorn aangeboden. Uiteraard is het mogelijk om in overleg met elkaar op een nader te bepalen locatie lessen of workshops te verzorgen of zelfs privé aan huis!

Een stukje geschiedenis. Waarschijnlijk heeft de Boeddhistische monnik Won Quan de vijf principes bedacht die vandaag de dag niet alleen de basis vormen van de unieke zelfverdedigingskunst Taekwon-Do. Beleefdheid, integriteit, zelfbeheersing en doorzettingsvermogen zijn hierbij de basisprincipes. Principes die in ons dagelijks leven van belang zijn. Op school, thuis en op het werk.

Het authentieke Chang-Hun ITF Taekwon-Do is een elegante en dynamische zelfverdedigingskunst welke op basis van een jarenlange studie door de Koreaanse Generaal Choi Hong Hi is ontwikkeld uit het Japanse Karate, Jiu Jitsu, Aikido, het Chinese Kung-fu, Koon Tao en Tai Chi en een aantal Koreaanse Koreaanse traditionele zelfverdedigingskunsten zoals het Tae Kyon en Hwarang Do. Hij heeft de meest effectieve mentale en fysieke technieken samengesmolten en samen met de hiervoor aangegeven principes verwerkt tot een van de meest complete methode van ongewapend verdedigen tegen één of meerdere aanvallers (Encyclopedia of Taekwon-Do, Choi Hong Hi, deel 1 t/m 15).

Deze afbeelding heeft een leeg alt-attribuut; de bestandsnaam is IMG_1060-1024x662.jpg

 

In 1955 is door hem het Taekwon-Do officieel geïntroduceerd. Het ITF Taekwon-Do bevat o.a. de onderdelen sparring, tulls, (patronen lopen) meditatie, zelfverdediging, breektesten, speciale technieken en mentale ontwikkeling. De kunst is uitstekend te beoefenen door alle leeftijden met als doel de gezondheid en persoonlijke veiligheid te bevorderen.

Ook in mijn lessen Taekwon-Do Senioren 45+ pas ik op basis van mijn ca 50 jaar ervaring in de Martial Arts/Taekwon-Do. literatuurstudie en divers onderzoek de diverse onderdelen uit de les aan aan de wensen, leeftijd en het conditieniveau van de beoefenaar en integreer ik daarbij desgewenst ook elementen uit het Chi Gong, Tai chi of Kung Fu. Dit om de veiligheid, balans, gezondheid en het conditieniveau van de senioren plusser te optimaliseren. Het volgen van Taekwon-Do lessen is ook geschikt voor mensen die niet aan wedstrijden willen meedoen maar zich meer willen richten op het lopen van de patronen (Tulls) en het uitvoeren van mentale oefeningen met als doel hun algemene gezondheid waaronder balans, coórdinatie en ademhaling op peil willen houden! Dat kan in de Dojang maar uiteraard ook in de natuur van de Kaapse bossen in de Utrechtse Heuvelrug.

Senioren Taekwon-Do kan tot op hoge leeftijd worden beoefend, uiteraard onder deskundige leiding en ervaring! De heer Ed van Breemen (4e Dan ITF Taekwon-Do) traint op zijn 89 jarige leeftijd naast de lessen thuis nog steeds zijn dagelijkse oefeningen!

 

Stijlen Taekwon-Do en wereldorganisaties

In Korea wordt het Taekwon-Do op veel scholen en Universiteiten onderwezen, uiteraard onder leiding van een erkend ITF instructeur of leraar. Door de jaren heen heeft de kunst een continue ontwikkeling doorgemaakt. In de 70er jaren is er ook een ander Taekwon-Do systeem ontstaan als wedstrijdsport, het WTF fulcontact Taekwon-Do. In het ITF Semicontact Taekwon-Do dat ik onderwijs als kunstvorm (Martial Art) staat met name de persoonlijke ontwikkeling, gezondheid, conditie en persoonlijke veiligheid centraal. Dat wil niet zeggen dat er bij het semi-contact ITF systeem niet aan het sparren gedacht wordt voor degenen die het naast kunst ook als sport willen beoefenen en personen die daarin interesse hebben kunnen aan hun trekken komen op club, Nationaal en Wereldniveau. Zo organiseert de Internationale Taekwon-Do Federatievan van GM Choi Jung Hwa, de organisatie waarbij ik ben aangesloten van 27 t/m 31 juli 2022 in sportcomplex Almere de ITF Wereldkampioenschappen. De diverse elementen uit onze prachtige kunst komen daar aan de orde waaronder Sparring, Tuls (patronen lopen), breektesten en speciale technieken. Als voorzitter van de overkoepelende organisatie in Nederland ITF-RD vind ik het een eer dat deze in Nederland worden georganiseerd! Binnen ITF-RD zijn er meerdere (meervoudig) Europees en Wereldkampioenen actief en worden er regelmatig workshops, bondstrainingen en evenementen georganiseerd! 

Na het overlijden van de grondlegger van het Takwon-Do Gen. Choi Hong Hi in 2002 zijn er verschillende ITF organisaties ontstaan met eigen regels en wachttijden/exameneisen voor de Danexamens. Dit en soms de wildgroei in organisaties is niet altijd duidelijk voor de leek! Zo komt het voor dat in de ene organisatie iemand tot een 8e of 9e Dan (Grandmaster) wordt gepromoveerd terwijl dat in de andere organisatie wordt ingeschaald op een 5e of 6e Dan. Zelf ben ik gediplomeerd door de zoon van de grondlegger Grandmaster Choi Jung Hwa. Bij hem en veel andere (groot)meesters volg ik met regelmaat een training, workshop of seminar om te blijven leren en om de kennis door te geven aan diegenen die ik les geef.

Het ITF Taekwon-Do is uitermate geschikt als zelfontwikkelingsprogramma om volmaakter in het leven te staan of om een betere balans te vinden tussen privé, werk en/of studie. 

choi-hong-hi-kaligrafie

De grondlegger van het Taekwon-Do, Gen. Choi Hong Hi penseeltechnieken zien in relatie met de schrift karakters.

Samengevat zijn de doelstellingen:

  • Hoffelijkheid
  • Integriteit
  • Doorzettingsvermogen
  • Zelfbeheersing
  • Geestkracht

dojang-8

 

Meer informatie over Taekwon-Do in de boekenreeks ‘Taekwon-Do, de weg naar succes’

Meer informatie over het ITF Taekwon-Do is te verkrijgen in de boekenreeks “Taekwon-Do, de weg naar succes”. Het zijn vier boeken met informatie van de 1e t/m de 4e Dan. Ze zijn geschreven door Willem Jansen en Paul van Beersum beide 6e Dan en sportleraar in het onderwijs. Beide heren heb ik mogen opleiden van Taekwon-Do assistent leraar tot hoofdleraar in de lerarenopleiding. Op korte termijn is er ook een nieuwe Engelstalige aangepaste versie beschikbaar.

 

Deze afbeelding heeft een leeg alt-attribuut; de bestandsnaam is IMG_1174-1024x645.jpg

Boekenreeks “Taekwon-Do De weg naar Succes”

 

De inhoud van een les of training

De lessen of trainingen kunnen worden gevolgd door jong en oud en zijn uitgewerkt volgens een uitgekiend didactisch principe. Het doel van de lessen is het bijbrengen van beheersing van lichaam en geest, rust, zelfontplooiing en het vergroten van de eigenwaarde. De lessen beginnen en eindigen altijd met een groet (een korte buiging naar voren als uiting van respect voor elkaar).

buigen

Om blessures te voorkomen begint de training na het groeten altijd met een warming-up waaronder een aantal rekoefeningen. Op deze wijze worden je spieren wat gerekt en op temperatuur gebracht.

warming-up2

Omdat ook de conditie op een bepaald peil moet blijven (of gebracht moet worden) doen we iedere les ook een aantal conditieoefeningen.

Daarna beginnen we zonder partner met het uitvoeren van een serie basistechnieken met de hand en/of voet (of een combinatie van beide). Het doel hiervan is om in combinatie met een bepaalde snelheid je technieken te perfectioneren.

download-2

Daarna gaan we bijvoorbeeld de basistechnieken toepassen in een Taekwon-Do Tul, een voorgeschreven patroon van hand en voettechnieken die je tegen een of meerdere denkbeeldige tegenstanders gaat uitvoeren. Het lopen van een Tul geeft je een voldaan gevoel, ze houden je fit en gezond en kunnen tot op hoge leeftijd gelopen worden! Tuls bevorderen in hoge mate de vrije en soepele doorstroming van de vitale levensenergie “ch’i “of “ki” naar al onze lichaamsdelen.

tull1

Tultraining, Encyclopedie 1983, Gen. Choi Hong Hi

Ook wordt er aandacht besteed aan de zgn. partneroefeningen. Ook dit zijn vooraf vastgelegde aanvals- en verdedigingstechnieken, alleen nu worden ze uitgevoerd met een partner. Doel: het aanleren van zelfbeheersing, timing, etc.! In het leerplan zijn zo, afhankelijk van de graduatie, een aantal van deze series vastgelegd.

Tijdens het sparren kunnen de basistechnieken die je hebt geleerd op een wat vrijere manier worden uitgeprobeerd met een partner. Het geeft je zelfvertrouwen! Dat wil niet zeggen dat je er maar op los kunt slaan. Ook het sparren is in ons semi-contact systeem gebonden aan strenge voorschriften die in verband staan met het ontwikkelen van een aantal positieve karaktervormende elementen. Afhankelijk van het conditieniveau en de technische vaardigheden (beginner, gevorderd, vergevorderd) trainen de deelnemers dit onderdeel.

sparring1

Wanneer je een tijdje met het Taekwon-Do bezig bent dan zal de structuur van een aantal lichaamsdelen en de snelheid waarmee je spieren kunt samentrekken zodanig zijn ontwikkeld dat je toe bent aan het uitvoeren van een breektest . De bedoeling van een breektest is om te laten zien dat je de technieken die je hebt geleerd op een effectieve manier kunt toepassen. Afhankelijk van de graduatie, de leeftijd en de fysieke en mentale gesteldheid van je lichaam wordt er gebruik gemaakt van lichtere of hardere boards en worden er eenvoudige of wat moeilijkere technieken uitgevoerd.

  breektest1 breektest2
Het uitvoeren van breektest-oefeningen

Tegen het eind van de les doen we altijd een cooling-downprogramma met wat rustige rekoefeningen en enkele ademhalings- en ontspanningsoefeningen om het lichaam weer tot rust te brengen. Ook worden er, uiteraard onder deskundige leiding, regelmatig technieken uitgevoerd om het geleerde te toetsen aan de werkelijkheid (simulatietechnieken).

Stichting ITF-RD

Ik ben aangesloten bij de stichting ITF-RD en als erelid bij Taekwon-Do Academie Gelderland (TAG). Het Taekwon-Do in Nederland heeft gedurende de afgelopen 55 jaar veel ontwikkelingen meegemaakt en staat in de gehele wereld bekend als een Taekwon-Do land met vele kampioenen. De stichting heeft als doel het ITF Taekwon-Do nationaal en internationaal samen te beoefenen en uit te dragen in al haar facetten. ITF-RD is aangesloten bij de ITF van Grandmaster Choi Jung Hwa (9e Dan), de enige zoon van de grondlegger van het Taekwon-Do.

Stichting ITF-RD biedt o.a. onder andere aan:
• Opleidingen;
• Nationale (technische- en wedstrijd-) trainingen / internationale trainingen;
• Seminars;
• Dangraad examens;
• Wedstrijden;
• Weekendtrainingen;
• Diverse attributen en hulpmiddelen (zoals studieboeken);
• Bijeenkomsten.