ITF Taekwon-Do

Taekwon-Do eed van het Taekwon-Do volgens de grondlegger Gen. Choi Hong Hi

ITF Taekwon-do “Een kunst voor zelfverdediging, levenshouding en mentaal-fysieke gezondheid”

De lessen Taekwon-Do en Taekwon-Do Senioren 45+ worden op maat privé in de Dojang of in klein groepsverband aangeboden. Uiteraard is het mogelijk om in overleg met elkaar op een nader te bepalen locatie lessen of workshops te verzorgen of zelfs privé aan huis! Iedereen, vanaf de beginner zonder voorkennis t/m gevorderde Taekwondoïn van alle organisaties zijn welkom!

Taekwon-Do, een stukje geschiedenis. Waarschijnlijk heeft de Boeddhistische monnik Won Quan de vijf principes bedacht die vandaag de dag niet alleen de basis vormen van de unieke zelfverdedigingskunst Taekwon-Do. Beleefdheid, integriteit, zelfbeheersing en doorzettingsvermogen zijn hierbij de basisprincipes. Principes die in ons dagelijks leven van belang zijn. Op school, thuis en op het werk.

Het authentieke Chang-Hun ITF Taekwon-Do is een elegante en dynamische zelfverdedigingskunst welke op basis van een jarenlange studie door de Koreaanse Generaal Choi Hong Hi is ontwikkeld uit het Japanse Karate, Jiu Jitsu, Aikido, het Chinese Kung-fu, Koon Tao en Tai Chi en een aantal Koreaanse Koreaanse traditionele zelfverdedigingskunsten zoals het Tae Kyon en Hwarang Do. Hij heeft de meest effectieve mentale en fysieke technieken samengesmolten en samen met de hiervoor aangegeven principes verwerkt tot een van de meest complete methode van ongewapend verdedigen tegen één of meerdere aanvallers (Encyclopedia of Taekwon-Do, Choi Hong Hi, deel 1 t/m 15).

Deze afbeelding heeft een leeg alt-attribuut; de bestandsnaam is IMG_1060-1024x662.jpg

In 1955 is door hem het Taekwon-Do officieel geïntroduceerd. Het ITF Taekwon-Do bevat o.a. de onderdelen sparring, tulls, (patronen lopen) meditatie, zelfverdediging, breektesten, speciale technieken en mentale ontwikkeling. De kunst is uitstekend te beoefenen door alle leeftijden met als doel de gmentale en fysieke ezondheid en persoonlijke veiligheid te bevorderen.

Het volgen van zowel de normale Taekwon-Do lessen als die van Senioren Taekwon-Do 45+ zijn ook geschikt voor personen die niet aan wedstrijden willen meedoen maar zich meer willen richten op het lopen van de patronen (Tulls) en het uitvoeren van mentale oefeningen met als doel hun algemene gezondheid waaronder balans, coórdinatie en ademhaling op peil willen houden! Dat kan in de Dojang maar uiteraard ook in de natuur van de Kaapse bossen in de Utrechtse Heuvelrug. Ieder mens is uniek. Vandaar dat de Senioren Taekwon-Do 45+ lessen zijn gebasseerd op ervaring en literatuurstudie waaronder divers wetenschappelijk onderzoek op het gebied van de pschycho-fysieke ontwikkeling bij senioren en de ouder wordende mens. Uiteraard zijn de lessen afgestemd op de persoon die ze volgt. Dit om de veiligheid, balans, gezondheid en het conditieniveau te optimaliseren in het kader van hun leeftijd of levensloop.

Senioren Taekwon-Do kan tot op hoge leeftijd worden beoefend, uiteraard onder deskundige leiding en ervaring! De heer Ed van Breemen (4e Dan ITF Taekwon-Do), medeclubgenoot en pionier van de 1e generatie in Europa en met Hennie Thijssen mede erelid bij Taekwon-Do Academie Gelderland (TAG, welke vroeger de naam Taekyon Bemmel droeg).Trainde onder de bekende grootmeester Jong Soo Park en was oprichter van de Nederlandse Taekwon-Do Associatie NTA (1966) en Taekwondo bond Nederland. Hij traint nog steeds op zijn 90 jarige leeftijd! Zie ook de pagina Taekwon-Do Senioren 45+. Ed is tevens in het bezit van de 2e Dan Kenko Kempo Karate (zie elders op deze website). 

Taekwon-Do, stijl en doel

Deze afbeelding heeft een leeg alt-attribuut; de bestandsnaam is Foto-ITF-schildpad-embleem.jpg

In Korea wordt het Taekwon-Do op veel scholen en Universiteiten onderwezen, uiteraard onder leiding van een erkend ITF instructeur of leraar. Door de jaren heen heeft de kunst een continue ontwikkeling doorgemaakt. In de 70er jaren is er ook een ander Taekwon-Do systeem ontstaan als wedstrijdsport, het WTF fulcontact Taekwon-Do.

In het ITF Semicontact Taekwon-Do dat bij de Thijssen Taekwon-Do Academie als kunstvorm (Martial Art) wordt onderwezen en uitgedragen staat met name de persoonlijke ontwikkeling, gezondheid, conditie en persoonlijke veiligheid centraal. Dat wil niet zeggen dat er in ons systeem niet aan het sparren gedacht wordt voor degenen die het naast kunst ook als sport willen beoefenen. Personen die daarin interesse hebben kunnen uiteraard aan hun trekken komen op club, Nationaal en Wereldniveau en gaan met regelmaat dan ook naar workshops, centrale bondstrainingen, selectietrainingen en wedstrijden! Binnen de stichting ITF-RD waarbij we zijn aangesloten zijn er meerdere (meervoudig) Europees en Wereldkampioenen actief. Het ITF Taekwon-Do is uitermate geschikt als zelfontwikkelingsprogramma om volmaakter in het leven te staan of om een betere balans te vinden tussen privé, werk en/of studie. 

Taekwon-Do organisaties

Na het overlijden van de grondlegger van het Takwon-Do Gen. Choi Hong Hi in 2002 zijn er verschillende ITF organisaties ontstaan met eigen regels en wachttijden/exameneisen voor de Danexamens. Dit en soms de wildgroei in organisaties is niet altijd duidelijk voor de leek! Zo komt het voor dat in de ene organisatie iemand tot een 8e of 9e Dan (Grandmaster) wordt gepromoveerd terwijl dat in de andere organisatie wordt ingeschaald op een 5e of 6e Dan. Hennie Thijssen en de leden van de aangesloten scholen bij de stichting ITF-RD zijn gediplomeerd door de 1e officiele ITF wereldorganisatie waarvan grootmeester Choi Jung Hwa, zoon van de grondlegger van het Taekwon-Do nu de president is. Bij hem en veel andere (groot)meesters volgt hij met regelmaat een training, workshop of seminar om te blijven leren en om uiteraard de kennis en kunde door te geven aan diegenen die de lessen volgen.

choi-hong-hi-kaligrafie

De grondlegger van het Taekwon-Do, Gen. Choi Hong Hi, laat penseeltechnieken zien in relatie met de schrift karakters.

Samengevat zijn de doelstellingen van het ITF Taekwon-Do en waarvan Hennie Thijssen hoopt dat ze ook buiten de Dojang worden toegepast (privé, school, werk):

  • Hoffelijkheid
  • Integriteit
  • Doorzettingsvermogen
  • Zelfbeheersing
  • Geestkracht

dojang-8

De inhoud van een les of training, een voorbeeld

De lessen of trainingen kunnen worden gevolgd door jong en oud en zijn uitgewerkt volgens een uitgekiend didactisch principe. Het doel van de lessen is het bijbrengen van beheersing van lichaam en geest, rust, zelfontplooiing en het vergroten van de eigenwaarde. De lessen beginnen en eindigen altijd met een groet (een korte buiging naar voren als uiting van respect voor elkaar).

buigen

Groet als respect!

Om blessures te voorkomen begint de training na het groeten altijd met een warming-up waaronder een aantal rekoefeningen. Op deze wijze worden je spieren wat gerekt en op temperatuur gebracht.

Deze afbeelding heeft een leeg alt-attribuut; de bestandsnaam is Fot-Rekoefeningen.jpg

Rekoefeningen, uiteraard aangepast aan de achtergrond van de persoon (leeftijd, ervaring, etc). 

Omdat ook de conditie op een bepaald peil moet blijven (of gebracht moet worden) doen we iedere les ook een aantal conditieoefeningen. Daarna beginnen we zonder partner met het uitvoeren van een serie basistechnieken met de hand en/of voet (of een combinatie van beide). Het doel hiervan is om in combinatie met een bepaalde snelheid je technieken te perfectioneren.

download-2

Een goede begeleiding bij het uitoefenen van de basisoefeningen is van belang! 

Daarna volgen bijvoorbeeld de aangeleerde basistechnieken kunnen toepassen in een Taekwon-Do Tul, een voorgeschreven patroon van hand en voettechnieken die je tegen een of meerdere denkbeeldige tegenstanders gaat uitvoeren. Het lopen van een Tul geeft je een voldaan gevoel, ze houden je fit en gezond en kunnen tot op hoge leeftijd gelopen worden! Tuls bevorderen in hoge mate de vrije en soepele doorstroming van de vitale levensenergie “ch’i “of “ki” naar al onze lichaamsdelen. 

Deze afbeelding heeft een leeg alt-attribuut; de bestandsnaam is Foto-Tul-op-WK-2022-1024x589.jpg

Uitoefenen van een Tul (patroon) tijdens de Wereldkampioenschappen ITF Choi in Amsterdam (2022)

Ook wordt er aandacht besteed aan de zgn. partneroefeningen. Ook dit zijn vooraf vastgelegde aanvals- en verdedigingstechnieken, alleen nu worden ze uitgevoerd met een partner. Doel: het aanleren van zelfbeheersing, timing, etc.! In het leerplan zijn zo, afhankelijk van de graduatie, een aantal van deze series vastgelegd.

Tijdens het sparren kunnen de basistechnieken die je hebt geleerd op een wat vrijere manier worden uitgeprobeerd met een partner. Het geeft je zelfvertrouwen! Dat wil niet zeggen dat je er maar op los kunt slaan. Ook het sparren is in ons semi-contact systeem gebonden aan strenge voorschriften die in verband staan met veiligheid van de deelnemers en het ontwikkelen van een aantal positieve karaktervormende elementen. Afhankelijk van het conditieniveau, leeftijd en de technische vaardigheden (beginner, gevorderd, vergevorderd) wordt de training en intensiteit op een verantwoorde wijze hierop afgestemd.

Wanneer je een tijdje met het Taekwon-Do bezig bent dan zal de structuur van een aantal lichaamsdelen en de snelheid waarmee je spieren kunt samentrekken zodanig zijn ontwikkeld dat je toe bent aan het uitvoeren van een breektest . De bedoeling van een breektest is om te laten zien dat je de technieken die je hebt geleerd op een effectieve manier kunt toepassen. Afhankelijk van de graduatie, de leeftijd en de fysieke en mentale gesteldheid van je lichaam wordt er gebruik gemaakt van lichtere of hardere boards en worden er eenvoudige of wat moeilijkere technieken uitgevoerd, ook gesprongen. Concentratie, goede begeleiding en het toepassen van de wetten van Newton wat betreft de massa, kracht en snelheid zijn in deze van belang.

Deze afbeelding heeft een leeg alt-attribuut; de bestandsnaam is Fot-breektesten-algemeen-3-1024x1024.jpg

Tegen het eind van de les doen we altijd een cooling-downprogramma met wat rustige rekoefeningen en enkele ademhalings- en ontspanningsoefeningen om het lichaam weer tot rust te brengen. Ook worden er, uiteraard onder deskundige leiding, regelmatig technieken uitgevoerd om het geleerde te toetsen aan de werkelijkheid (simulatietechnieken).

Stichting ITF-RD

Stichting ITF-RD biedt o.a. onder andere aan:
• Opleidingen
• Nationale (technische- en wedstrijd-) trainingen / internationale trainingen
• Seminars
• Dangraad examens
• Wedstrijden
• Weekendtrainingen
• Diverse attributen en hulpmiddelen (zoals studieboeken)
• Bijeenkomsten

Boekenreeks ‘Taekwon-Do, De weg naar succes’

Meer informatie over het de geschiedenis van en de inhoud van ITF Taekwon-Do kunt u terugvinden in de boekenreeks “Taekwon-Do, de weg naar succes”. Het zijn vier boeken in het Nederlands en een in het Engels met informatie van de leer- en trainingstof 1e t/m de 4e Dan. Ze zijn geschreven door Willem Jansen en Paul van Beersum beide 6e Dan, beide sportleraar in het onderwijs. Beide heren heeft Hennie Thijssen mogen opleiden van Taekwon-Do assistent leraar tot hoofdleraar. Op korte termijn is er ook een nieuwe Engelstalige aangepaste versie beschikbaar.

Deze afbeelding heeft een leeg alt-attribuut; de bestandsnaam is IMG_1174-1024x645.jpg

Boekenreeks “Taekwon-Do De weg naar Succes”

 

Interesse in het beoefenen van ITF Teakwon-Do op maat prive of in een klein groepje voor maximale aandacht? Stuur een mail naar henniethijssen@gmail.com