KKKO/Vitale ouderen door Krijgskunst

Plezier – Weerbaarheid – Gezondheid
Dat is Kenko Kempo Karate voor 35-105-jarigen

Het is Plezierig om samen te oefenen van witte tot zwarte band ongeacht je leeftijd. Je vergroot je Weerbaarheid doordat je een handige maar simpele krijgskunst leert met harde en zachte technieken. Vanaf de eerste les kun je beter voor jezelf opkomen! Het is Gezond om te bewegen met ontzien van hart, bloedvaten en gewrichten. Dus eventueel zonder sit-ups en push-ups maar met Tai-Chi en Chi-Gong voor stevig staan, rechtop lopen en niet vallen.

Hoe werkt Kenko Kempo Karate?
De training valt terug op het budo van voor de wedstrijdaanpassing. Het Kenko Kempo Karate kent geen wedstrijden. Van trappen boven de gordel en draaiende trappen wordt afgezien om de gewrichten te sparen. Een tiental geselecteerde Chi-Gong oefeningen en een 9-tal Tai-Chi figuren zijn ingebouwd in de les. Het gaat steeds van zachte naar harde naar zachte naar harde naar zachte bewegingen, enz. Daarmee wordt de belastbaarheid van hart en bloedvaten in gedachte gehouden. Plezier, weerbaarheid en gezondheid staan centraal in Kenko Kempo Karate.

Hoe ontstond Kenko Kempo Karate?
Kenko Kempo Karate is ontwikkeld door  Erich B. Ries die oorspronkelijk van het Shotokan karate komt. In 2009 begon hij een studiegroep die in 2014 uitmondde in een officieel geregistreerde bond, de Kenko Kempo Karate Organisation e.v. De Dojo’s/Dojangś bieden in Duitsland, Oostenrijk en nu ook in Nederland de Kenko Kempo Karate vorm aan van bestaande klassieke krijgskunsten.

De lessen Kenko Kempo Karate Bij mij worden op basis van meer dan 45 jaar ervaring in de Martial Arts de unieke en inspirerende mentale en fysieke technieken en oefeningen daaruit op een doordachte didactische wijze gecombineerd met die van KKKO/VITOK, Qigong en Tai-Chi.

In Duitsland heb ik met regelmaat contact met de grondlegger van het KKKO, Grootmeester Erich Ries en volg daar met regelmaat een seminar/training waardoor de meest recente ontwikkelingen op het gebied van KKKO/VITAAL DOOR OUDERENKRIJGSKUNST (VITOK) voor U worden meegenomen in mijn lessen!

Al ervaring met de Martial Arts en wilt u Dangraadhouder / Leraar Kenko Kempo Karate/VITOK (Vitale Ouderen door Krijgskunst) worden? Heeft u al ervaring met de Martial Arts? Dan is een traject tot Dangraadhouder / leraar Kenko Kempo Karate mogelijk en wordt u door mij via een traject op maat begeleidt op een Danexamen en de door KKKO/NFK erkende seminars/trainingen.

Neem contact met me op (zie contactgegevens) voor meer informatie, voor het maken van een vrijblijvende afspraak of voor een proefles in mijn Dojang of in uw eigen vertrouwde omgeving.

  • Mijn examens voor 3e Dan Dangraadhouder/Leraar Kenko Kempo Karate/VITOK heb ik afgelegd bij Diplom-Sozialwissenschaftler/Grootmeester Erich Ries in Duitsland, grondlegger van het Kenko Kempo Karate. Mede examinator was Prof. emer. Dr Johanna van Bronswijk. Daarnaast ben ik in het bezit van een geldige licentie Leraar / Coach van de Nederlandse Federatie voor Krijgskunsten NFK.
Twee boekjes over Kenko Kempo Karate / Ouderen Krijgskunst in het Nederlands.