Lid worden

*


Ik ga akkoord met de onderstaande voorwaarden

* Je hebt recht op 15% korting op je contributie indien je met meerdere gezinsleden lid bent van TTA. Onder gezinsleden wordt verstaan: ouders, kinderen, broers, zussen en duurzaam samenwonenden, allen wonend onder één dak

Door zich in te schrijven bij TTA, gaat men akkoord met het regelement en met de Privacy Policy
Deelname geschiedt geheel op eigen risico; Thijssen Taekwon-Do Academie en haar docenten zijn niet verantwoordelijk en aanvaarden derhalve geen aansprakelijkheid voor opgelopen lichamelijke blessures, persoonlijke schade en/of schade aan of verlies of diefstal van persoonlijke eigendommen vóór, tijdens en na trainingen of evenementen. Persoonlijke en waardevolle spullen (mobiel, kleding etc.) kan men tijdens de les in de zaal leggen.
Bij inschrijving voor Taekwon-Do verplicht men zich tevens tot aansluiting bij de Stichting ITF Royal Dutch. Kosten hiervan zijn euro 25,- per kalenderjaar

Door je in te schrijven bij de Thijssen Taekwon-Do Academie stem je er in mee om het speciaal samengestelde starterspakket af te nemen. Dit pakket bestaat uit: Taekwon-Do pak (dobok), handbeschermers, voetbeschermers en het Taekwon-Do boek 'De weg naar succes'.

Voor meer informatie kun je terecht bij de hoofdleraar Iwan Vossen.
Contact pagina